C5 opgraderingspakke

C5 Opgradering

Her er en lidt nærmere beskrivelse af hvordan vi vil kører forløbet med at få opgraderet jeres C5 system til den nyeste Dynamics NAV 2018 version.

Opstartsmøde

Først tager vi et møde hvor jeg kort redegør for hele forløbet og vi aftaler nærmere omkring datoer for testopgradering, workshop/undervisning, jeres egen test og den endelige opgradering. Vi afklarer også hvilke temaer og processer I har særlig interesse i og som vi skal tage op på workshoppen Det kan være normale dagligdags opgaver som hvordan I kan oprette nye kunder og leverandører og/eller bogføre kladder, fakturaer og kreditnotaer. Det kan også være indlæsning af kontoudtog fra Banken og hvordan I afstemmer Banken eller hvordan I nemt kan få opdaterede valutakurser fra Nationalbanken indlæst automatisk. Hvis muligt tages en backup af Jeres system så jeg har data at foretage en testopgradering på.

Workshop og Test

Jeg vil efter det første møde lave en testopgradering og en indlæsning af standard opsætning hvor det er aktuelt som jeg installerer sammen med Dynamics NAV programmet hos Jer før vi starter workshoppen. Så kan vi bruge jeres egne data når jeg introducerer Jer til Dynamics NAV og vi sammen gennemgår hvordan I kan løse Jeres arbejdsopgaver i Dynamics NAV fremover.  Jeg vil starte med at vise hvordan I nemt kan finde rundt i Dynamics NAV og hvordan I kan gøre det nemmere at bruge, f. eks. ved at fremhæve de dele I bruger meget og skjule dem I bruger sjældent. Derefter går vi over til workshopdelen og kigger vi på de opgaver og funktioner som vi fandt frem til under opstartsmødet eller som I finder interessante. Efter workshoppen tester I på egen hånd og lærer mere om hvordan det nye system virker.

Forberedelse

I forbindelse med testopgraderingen udarbejder jeg en checkliste for hvordan vi skal foretage den endelige opgradering og en liste over data der bliver opgraderet. Den vil også indeholder nogle punkter som I skal foretage i Jeres C5 lige Inden vi laver den endelige opgradering. Hvis I bruger lager og eller Valuta skal der laves en lager- og valutareguleringskørsel  i alle regnskaber der skal opgraderes efter at I har bogført og rettet for sidste gang i C5. Efter de 2 kørsler skal vi udskrive en Saldoliste og lagerværdirapport (hvis I bruger lager) fra alle regnskaber så vi efter opgraderingen kan stemme lagerværdi og saldi af.

”Go-Live”

På den aftalte dag laver jeg den endelig opgradering, indlæser nødvendig opsætning og hjælper med at få sat brugere op med de rettigheder som I vil tildele dem. Derefter afstemmer I Saldi og eventuelt lagerværdi og når det er overstået er I kørende på Dynamics NAV.

Indtast telefonnummer

Eller kontakt os på

Telefon: 25 48 71 83

E-mail: tt@itfitz.dk